Skip to main content

Tag: 2014

Jaar

GEA Refrigeration Netherlands

GEA Refrigeration

Meerdere projecten

E-installaties voor koelprojecten

Vervangen oude koelinstallatie Hoogesteeger Zwanenburg

Bij Hoogesteeger in Zwanenburg is de oude R22-koelinstallatie vervangen door een nieuwe ammoniak/CO2 installatie. De werkzaamheden voor VR Techniek bestonden uit het leveren en monteren van kabelgoottracé plus de bekabeling van de schakelpanelen naar de diverse componenten.

Om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever zijn productie kon blijven verzorgen, is het project gefaseerd uitgevoerd. De oplevering van dit project was in maart 2015.

Koelinstallatie Chocoladefabriek Barry Callebaut

VR Techniek is halverwege 2014 gestart met een mooi project over de grens. Voor Gea Refrigeration N.V. zijn we toen begonnen met de aanleg van een koelinstallatie ten behoeve van een nieuwe chocoladefabriek van Barry Callebaut in België.

De werkzaamheden bestonden uit de installatie van het kabelgoot-tracé, meet- en regelinstallatie en het schakelpaneel. Daarnaast werd de aansluiting van een compressorunit, Skid, Drycooler en diverse luchtbehandelingskasten verzorgd.

De installatie is, omdat deze in België wordt aangebracht, door AIB Vincotte gekeurd.

De oplevering van dit project was in oktober 2014.

Koeling Oiltanking Antwerpen

Voor Gea Refrigeration N.V. (Grenco) hebben onze monteurs een condenskit ten behoeve van het condenseren van gassen die ontstaan bij overladen en transport van vluchtige vloeistoffen bij Oiltanking gemonteerd.

Zij hebben hiervoor in de werkplaats een kabelgoot en bekabeling aangebracht. Daarnaast hebben zij compressoren, drukmetingen en temperatuurvoelers aangesloten. Voor de bediening is er een schakelpaneel geleverd en aangesloten. Het bijzondere van dit project is dat de installatie in een EX-zone is geplaatst.

Kunstijsbaan Dordrecht

In opdracht van Gea Refrigeration N.V. (Grenco) hebben wij de elektrische installatie ten behoeve van de koeling van de kunstijsbaan te Dordrecht aangelegd.

Het project bestond uit het ter plekke installeren van een machinekamer met daarin frequentie-geregelde schroefcompressoren, diverse schakelpanelen en meet- en schakelcomponenten. Het aanleggen en aansluiten van de (EMC) bekabeling van 250 kW ten behoeve van de schroefcompressoren was een mooie uitdaging.Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Koninklijke De Kuyper

Koninklijke De Kuyper

Meerdere projecten

E-installaties voor een likeurproducent

Voor De Kuyper hebben we al verschillende werkzaamheden uitgevoerd en verzorgen we het onderhoud.

Nieuwe automatische poort

In samenwerking met AWB Sierhekwerken heeft VR Techniek in november 2014 de elektrotechnische installatie van de nieuwe hoofdpoort bij De Kuyper verzorgd. Met deze nieuwe automatische poort wil men het authentieke karakter van De Kuyper benadrukken.

De werkzaamheden bestonden uit het uitbreiden van de wandgoottracé, het aanbrengen van het nodige buisleidingwerk (zowel binnen als buiten op het terrein) en het aanbrengen/aansluiten van de stuurbekabeling en schakelmateriaal.

Besturing distillatie-proces

VR Techniek heeft voor Koninklijke de Kuyper op de locatie in Schiedam de complete besturing gerealiseerd voor een ambachtelijk distillatieproces. Bij de realisatie is rekening gehouden met de uitstraling van de apparatuur. Bij het proces zijn wel de moderne technieken toegepast m.b.t. metingen en weergave van temperaturen en flow, waarvoor VR Techniek ook de instrumentatie heeft verzorgd.

Gezien de mogelijk alcoholische dampen is ook gewerkt binnen de ATEX-normeringen. Binnen dit kader zijn ook LEL-metingen geplaatst die de alcoholconcentratie continu bewaken en bij calamiteiten de nodige meldingen en acties verzorgen.

Bij een dergelijk project is VR Techniek de ideale leverancier, we denken mee, werken met korte lijnen en hebben toegewijde engineers en monteurs.

Sinds 2000

Toen Koninklijke De Kuyper B.V, de grootste producent van cocktaillikeuren de groei begin 2000 niet meer aankon, besloot het bedrijf VR Techniek als partner in te schakelen om processen opnieuw in te delen, de besturing aan te pakken en een terugkoppeling vanuit de besturing te realiseren. Ook heeft VR Techniek ervoor gezorgd dat het productieproces via beeldschermen en operatorpanels wordt aangestuurd en gevisualiseerd. Het leverde De Kuyper onder andere een forse vermindering op van het aantal gemaakte fouten. Daarnaast zijn de fouten eenvoudiger te traceren.

Extra: artikel van Glamox over De Kuyper.Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder