Skip to main content

Privacy
Statement

VR Techniek B.V., gevestigd aan Rijksstraatweg 1, 3286 LS Klaaswaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vr-techniek.nl
Rijksstraatweg 1, 3286 LS Klaaswaal
0186 57 24 22

Persoonsgegevens die wij verwerken

VR Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vr-techniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VR Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • VR Techniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VR Techniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

WordPress. Alle online inzendingen via contactformulieren worden opgeslagen in ons CMS systeem WordPress. Jaarlijks worden hier de inzendingen gewist.

Syntess Software. Indien er een aanvraag voor werkzaamheden wordt gedaan, gebruiken wij de persoonsgegevens om u als relatie in ons ERP systeem Syntess aan te maken. Deze gegevens worden in verband met de fiscale bewaarplicht na zeven jaar definitief verwijderd, gemeten vanaf 1 januari volgend op de laatst verstuurde factuur.

MailChimp. Bij een inschrijving voor de nieuwsbrief worden de gegevens opgeslagen in mailverzendingsprogramma MailChimp. U kunt zich te allen tijde uitschrijven onderaan elke nieuwsbrief.

Outlook. Alle mails komen bij ons binnen via mailprogramma Outlook. Wij gebruiken de inhoud van deze mails enkel om uw verzoek te kunnen verwerken.
Voor meer specifieke informatie over de bewaartermijnen kunt u ook ons Privacy Register opvragen via info@vr-techniek.

Delen van persoonsgegevens met derden

VR Techniek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VR Techniek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Ook wij gebruiken cookies op www.vr-techniek.nl:

1. Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zo werkt de cookienotificatie onderaan de website ook door middel van een cookie. Indien u ‘OK’ selecteert of verder scrolt op de website blijft deze acceptatie één jaar bewaard. Hierdoor hoeft u niet bij elk bezoek de cookienotificatie door te nemen en opnieuw te accepteren.

2. Analytics cookies

Wij meten het websiteverkeer door middel van Google Analytics. Op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem (zonder IP-adres) verwerkt en nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. Ook niet met Google zelf. Wel hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google om dergelijke gegevens op deze manier te mogen verwerken.

3. Advertising/Marketing cookies

In beperkte mate gebruiken wij ook cookies om retargeting toe te kunnen passen. Dit doen wij door middel van Google Ads. Hierdoor kan het voorkomen dat u op een externe website een advertentie van ons tegenkomt, nadat u bepaalde pagina’s op de website heeft bezocht. Deze cookies hebben een levensduur van 90 dagen en werken met een ‘frequency cap’, zodat u niet continu dezelfde advertenties te zien krijgt.

Ook hebben wij zowel een LinkedIn-pixel als een Facebook-pixel die op een zelfde wijze werken, maar de advertenties worden dan op de platformen zelf vertoond.

4. Social Media cookies

Tot slot staat er op bepaalde pagina’s van de website embedded content, afkomstig van voornamelijk social media sites. Denk hierbij aan een Google Maps kaart, een YouTube video of een Twitter feed. Dit bevat vaak cookies. Wij hebben geen invloed op het plaatsen van deze cookies en weten niet wat deze platformen doen met deze cookies. De gegevens zijn voor ons helaas niet inzichtelijk.

Cookies uitzetten

Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in de browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser. Het kan daardoor echter gebeuren dat websites niet meer optimaal werken. Meer informatie en mogelijk betere alternatieven kunt u bij de Consumentenbond vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VR Techniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vr-techniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VR Techniek B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VR Techniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL-certificaat

Een SSL-certificaat verhoogt de veiligheid van een website door de gegevens te versleutelen. Onze website beschikt over een dergelijk SSL-certificaat. U kunt dit in de adresbalk controleren. Ons webadres begint namelijk met ‘https’ in plaats van ‘http’. De extra ‘S’ staat voor secure en toont aan dat het om een veilige website gaat.

Verwerkingsovereenkomsten

Wij hebben naast de verwerkingsovereenkomst met Google Analytics ook overeenkomsten met Redkiwi (onze partner voor de website), MailChimp (onze partner voor mailingen) en Syntess Software (ons ERP systeem voor de bedrijfsadministratie).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vr-techniek.nl

Overig

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatste update: 25-10-2023.