Skip to main content

Tag: 2015

Jaar

Zonnedak renovatiewoningen

Zonnedak renovatiewoningen

Stad aan het Haringvliet

105 zonnepanelen

In opdracht van Kroon & De Koning heeft VR Techniek een renovatie verzorgd voor woningen van Woongoed GO in Stad aan het Haringvliet. Bijzonder was hierbij de plaatsing van maar liefst 105 zonnepanelen in samenwerking met Bluehome.

De panelen van het merk JA Solar vormen samen een volledig geïntegreerd zonnedak met een vermogen van 27030 WP en een verwachte opbrengst van 23245 kWh. Het rendement op deze zonnepanelen is al gauw meer dan 15% en ze hebben een snelle terugverdientijd. De gebruikte omvormer is de Soladin WEB 2200 van het Nederlandse Mastervolt.


Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Installatie oplaadpunten Hoeksche Waard

Installatie oplaadpunten

Hoeksche Waard

Oplaadpunten voor de gemeente

VR Techniek heeft in 2015 verschillende openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst in de Hoeksche Waard. In opdracht van Hoeksche Waard Duurzaam zijn deze werkzaamheden succesvol uitgevoerd. HW Duurzaam is een initiatief van particulieren en ondernemers om gezamenlijk met andere regionale ondernemers te kijken naar milieuverbeteringen en duurzame energieopwekking. VR Techniek ondersteunt dit initiatief.

De oplaadpunten zijn op drie verschillende locaties geplaatst:

  • Locatie Puttershoek (Pieter Repelaerstraat)
  • Locatie Oud-Beijerland (Wilhelminastraat)
  • Locatie Numansdorp (Beneden Molendijk)

Steeds meer bedrijven en particulieren kiezen voor elektrisch rijden. Maar ook gemeenten nemen de stap, door het plaatsen van laadzuilen langs de openbare weg en in parkeergarages. Zo kunnen inwoners van de gemeente en bezoekers snel en veilig elektrisch laden.

Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Verbouwing Maaspodium Rotterdam

Maaspodium Rotterdam

Twee verbouwingsprojecten

Installaties voor een podium

Vervangen brandmeldinstallatie

Naar aanleiding van onderstaand project hebben we in 2015 de opdracht verworven om de brandmeldinstallatie in het ‘oude’ gebouw van het Maaspodium te vervangen. In samenwerking met Ignis Systems en adviseur Grontmij hebben we dit project in opdracht van de Gemeente Rotterdam/Maaspodium uitgevoerd.

De werkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van bekabeling en brandmeldcomponenten voor een brandmeld- en ontruimingsinstallatie met geografisch paneel. Na inbedrijfstelling is de bestaande installatie verwijderd.

De aangebrachte installatie is na montage en inbedrijfstelling gecertificeerd door Bosro Brandveiligheid Inspecties.

Verbouwing Maaspodium Rotterdam

VR Techniek heeft in samenwerking met o.a. Groenendijk PGN bouw B.V. een verbouwing aan het Maaspodium afgerond. De werkzaamheden bestonden uit het scheiden van de diverse installaties en het uitbreiden hiervan in verband met het splitsen van het hoofdpodium in 2 afzonderlijke podia. Nu kunnen er meer voorstellingen worden gerealiseerd.

Inhoudelijk

Het aanpassen en uitbreiden van het kabelgoot tracé, datanetwerk, licht- en krachtinstallatie, verlichting, brandmelding, databekabeling, verwarming en luchtbehandeling.

Het bijzondere van dit project is dat de bestaande fundering en binnenmuren binnen het bestaande gebouw volledig zijn doorgezaagd om zo overdracht van geluid te voorkomen. De installaties zijn daarom ook met speciale doorvoeren aan de nieuwe scheidswand aangebracht. De oplevering van het project was eind 2014/begin 2015.
Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Cofely Refrigeration

Cofely Refrigeration

Meerdere projecten

E-installaties voor koelprojecten

Vervangen oude koel/vriesinstallatie

Bij Poppies Nederland B.V. in Melissant is de bestaande R22 koelinstallatie vervangen voor een nieuwe ammoniak/glycol installatie. De werkzaamheden bestonden uit het leveren en monteren van kabelgoottracé, bekabeling en het aansluiten van componenten en schakelpanelen.

Het project is gefaseerd uitgevoerd in diverse koel- en vriesruimten zodat de voortgang van de productie gecontinueerd bleef.

De oplevering was in juni 2015.

Maarleveld Klaaswaal

In opdracht van Cofely Refrigeration heeft VR Techniek bij fruitteeltbedrijf A. & M.C. Maarleveld te Klaaswaal de oude Freoninstallatie vervangen voor een ammoniak koelinstallatie ten behoeve van bewaarcellen voor peren.

De werkzaamheden bestonden uit het demonteren van de oude installatie, het bekabelen van nieuwe verdampers, condensor en compressorunit. De installatie is voorzien van een zogenoemde ‘scrubber’, om de CO2-gassen op te vangen die tijdens de opslag van het net geplukte fruit in de koelcellen worden gevormd, voor het vertragen van het rijpproces. De oplevering van dit project was in 2013.


Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder