Skip to main content

Doe meer met licht 

Verhoog de productiviteit en het welzijn van je medewerkers!

Verlichting is alom tegenwoordig, maar wordt nog zwaar onderschat. Voldoende verlichting zorgt ervoor dat je ziet wat je doet, en voorkomt daarmee onnodige ongelukken. Maar je kunt er nog veel meer doen, dan alleen het ophelderen van de omgeving. In dit artikel gaan we in op het belang van licht voor ons bioritme.

Licht als noodzakelijke voorwaarde

Mensen zijn visueel ingesteld. Zonder licht hebben we moeite ons te oriënteren in de ruimte en missen we feedback over ons handelen. Voor bijna iedere werknemer is licht dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast is goed licht in veel bedrijfstakken, zoals de industrie, van groot belang voor de veiligheid.

Onvoldoende licht op de werkplek kan leiden tot fouten en productieverlies, en zelfs tot gevaarlijke situaties. Ook als je met een beeldscherm werkt, is goede verlichting belangrijk. Een weerspiegeling in het beeldscherm is niet alleen storend, maar kan ook leiden tot een verkeerde werkhouding en, als dit heel lang duurt, tot tal van rug-, schouder- en nekklachten.

Bioritme

Licht zorgt er niet alleen voor dat we beter kunnen zien, het is ook goed voor het functioneren van ons lichaam. Onderzoek heeft uitgewezen dat licht in belangrijke mate ons bioritme bepaalt. Dit bioritme is belangrijk voor ons slaap- en eetpatroon, de lichaamstemperatuur, de leerprestaties en onze stemmingen. Voldoende licht zorgt ervoor dat we ons overdag prettiger voelen en ’s nachts beter slapen. Het omgekeerde is hierbij ook waar. Te weinig licht kan het lichamelijke proces juist nadelig beïnvloeden, en kan leiden tot gezondheidsklachten, slaapstoornissen, stress, concentratiestoornissen en vormen van onbehagen of zelfs depressie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die gedurende een lange tijd, regelmatig nachtdiensten gedraaid hebben.

Zie voor meer informatie de website van Arbo Select: Ziek worden van slechte verlichting.

Daglicht beter dan kunstlicht

De positieve effecten van licht gelden met name voor daglicht. Door de draaiing van de aarde wisselt daglicht voortdurende in intensiteit, richting en kleur, wat het bioritme stimuleert. Daarnaast bevat daglicht veel verschillende soorten straling, waarvan sommige soorten belangrijk zijn voor het aanmaken van vitamines.

In onze moderne wereld, waarin mensen gemiddeld meer dan 90% van hun tijd in binnenruimten doorbrengen, hebben we vaak onvoldoende toegang tot goed daglicht, en dit kan effecten hebben op het bioritme. Want kunstlicht is monotoon van aard en kan soms flikkeren (met name bij oudere tl-buizen). De intensiteit van kunstlicht is bovendien lager dan die van daglicht, waardoor de effecten op het lichaam een stuk minder zijn. Het valt daarom aan te bevelen om werknemers zo veel mogelijk bloot te stellen aan daglicht, aldus Arbo Select.

NatureConnect

Signify (een dochter van Philips en wereldleider in verlichting) heeft daarom NatureConnect ontwikkeld. NatureConnect gebruikt elementen uit de natuur om een inspirerende omgeving te creëren. NatureConnect stimuleert het welzijn van werknemers, leidt tot een hogere productiviteit en zorgt voor meer tevredenheid op de werkplek.

Wilt u zien hoe NatureConnect er in de praktijk uitziet? U kunt deze natuurlijke verlichting in ons eigen kantoorpand aanschouwen. Neem dan contact op met VR Techniek. Wij laten het u graag zien.

Hieronder ziet u hoe NatureConnect er op verschillende momenten van de dag uitziet:

Meer informatie over NatureConnect treft u aan op Signify NatureConnect.