Skip to main content

Installeren OAI 2014

Gecertificeerd

Als eerste van Nederland

Op 24 oktober 2014 heeft installatiebedrijf VR Techniek (voorheen Van Rennes elektro- & installatietechniek) uit handen van Kiwa NCP het certificaat ontvangen op basis van de nieuwe CCV-regeling Installeren Ontruimingsalarminstallaties 2014. Met ingang van 1 oktober is de regeling certificeerbaar en heeft VR Techniek als eerste in Nederland deze erkenning behaald. De initiële audit heeft op 20 oktober plaatsgevonden en is positief en zonder tekortkomingen afgerond.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft meerdere vernieuwingen doorgevoerd omtrent de certificatieregelingen voor de aanleg van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Omdat brandbeveiligingsinstallaties waken over de veiligheid van personen, dieren en goederen dienen deze altijd betrouwbaar en bedrijfszeker te zijn.

Recentelijk heeft VR Techniek ook de certificering positief afgerond omtrent de regeling voor de aanleg van brandmeldinstallaties. Met beide erkenningen is de kwaliteit voor het installeren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties geborgd en is het installatiebedrijf klaar voor de toekomst.

De certificaten zelf zijn hier te bekijken en te downloaden.